WYKONAWCY WYNIKI BADAŃ  KONTAKT
 
 
 


Jednostka realizująca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy


Kierownik projektu
dr Marcin Przybyś
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
tel. (81) 4786934
e-mail: mprzybysiung.pulawy.pl

 
   
   
 
  © IUNG-PIB 2017 | created by MP